Engeland informatie van de Britse plannen naar buiten, en

Engeland speelde in de eerste wereldoorlog een bepaalde rol.

Maar wat voor rol? Engeland was voornamelijk bezig met het ontwikkelen van blokkadeplannen tegen Duitsland. De reden dat Engeland bezig was met blokkade plannen was omdat Engeland zich grote zorgen maakte om de snelgroeiende economische macht van Duitsland. Duitsland ontwikkelde industrieel erg snel. Zo betrokken ze zich steeds meer met de markten die de Britten eerst beheersten. Engeland was bang dat Duitsland de Britse toevoer stop ging zetten. Ook waren er geruchten rondgegaan dat Duitsland het leger wou uitbreiden. Engeland zag dit als een enorme bedreiging.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Engeland moest nagaan wat de gevolgen zouden kunnen zijn als Duitsland daadwerkelijk de toevoer van goederen tegen zou gaan. En hoe ze dat probleem kunnen voorkomen. Maar een blokkade zou desastreus kunnen zijn.

Aan de studie van de Royal Navy werd bekend gemaakt dat de blokkade ook daadwerkelijk desastreus was. In diezelfde tijd toonde de mensen dat Duitsland zelf, nog veel afhankelijker was dan Engeland. Zo was Duitsland nog meer afhankelijk van de open aanvoerlijn van grondstoffen. Duitsland de had grondstoffen nodig voor de productieproces om voort te kunnen zetten. Hieruit werd de conclusie gehaald dat Engeland de Duitse havens als wapen konden gebruiken. Engeland kon een volledige blokkade plaatsen.

Uit de plannen werd geworpen dat het Britse leger, toen nog de sterkste, de hoofdrol kreeg. Op zee voelde men alle macht, ze konden als het ware tegen alles op. De blokkade was toen uiteraard een groot succes. Althans dat is waar de Britse marine op hadden gehoopt. Er lekte namelijk wat informatie van de Britse plannen naar buiten, en de Duitse regering ging de gevolgen van de blokkade zelf onderzoeken. Uit het onderzoek bleek dat de blokkade voor het Duitse Rijk dodelijk zou kunnen zijn. De Duitse admiraal Tirpitz had zijn mening dat het Duitse leger zo sterk zou moeten zijn dat de Britten hun blokkade plannen niet meer kunnen voortzetten.

De blokkade plannen van Engeland bleek illegaal te zijn. Zo zou Engeland haar blokkade plan moeten minimaliseren. Om zoveel mogelijk doden te voorkomen hadden de Britten de plannen wat afgezwakt. Maar Duitsland had net zo een illegaal antwoord op de Britse plannen. De blokkade zorgde er meerdere keren voor dat Nederland bijna bij de oorlog betrokken werd.

De Duitse vlootbouw werd vaak tot aanleiding van de Eerste Wereldoorlog genoemd. Maar er zaten nog meer aanleidingen aan vast. In 1960 kwam Engeland met een uitbreiding van haar zeemacht. Ze kwam aan met haar eerste ”Dreadnought” (een nieuw type slagschip). Met dit schip was Engeland jarenlang de meest machtigste zeemacht van de wereld.

In het vorige hoofdstuk hadden we het over de militarisering van Duitsland, en hoe Engeland ermee omging. Maar wat was nou ‘precies’ de rol van Engeland?. Zoals gelezen in het vorige stuk was Engeland voornamelijk bezig met de blokkade plannen tegen Duitsland.Maar dat zegt nog niet zoveel over de werkelijke rol van Engeland. Tijdens de ‘Grote oorlog’ hoorde Engeland bij de geallieerden samen met Japan, Servië, Rusland, Frankrijk en België. Het woord ‘wereldoorlog’ komt aan de ene kant neer op de Engelse en Franse troepen die naar Europa werden gehaald. Aan de andere kant op de gevechten die rond Afrika plaatsvonden. In 1917 kwamen de Verenigde Staten erbij.

Dat gaf de geallieerden een groot voordeel. De oorzaak van de oorlog was de moord op Franz Ferdinand. De oorlog was tussen de centralen die onder leiding stond van Duitsland, en de Triple Entente (Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en het Russische Rijk).

Italië stelde zich neutraal op omdat Italië het niet volledig eens was met de Duitse plannen. Door de Britse deelname veranderde de oorlog tot een ‘wereldoorlog’. Engeland was afhankelijk van de import van etenswaren en goederen, daardoor werd de U-bootcampagne (een Duitse onderzeeboot) erg belangrijk.Begin 1900 kwam de Dreadnought. Dat was een nieuw type oorlogsschip. Het verenigde Koninkrijk moesten hun vloot opbouw bouwen. Hier maakte Duitsland gebruik van door de investeringen op te voeren in haar marine.

Duitsland wilde meer militaire kracht voor op zee. Engeland zag hiermee hun overheersing in gevaar komen. Na de Tweede Burgeroorlog zochten het Verenigd Koninkrijk bondgenoten. Maar Duitsland liet geen Engelse verzoeken toe. Engeland ging toen naar Frankrijk tot Rusland om verzoeken te doen. Daaruit ontstond de ‘Triple Entente’. Hierdoor zag de Duitse natie zichzelf als een slachtoffer.

Het Verenigd Koninkrijk bezat veel koloniën, in tegenstelling tot Duitsland die weinig koloniën had. Engeland had veel grond gewonnen van Het Ottomaanse Rijk. Door de neutraliteit van België te toetakelen verklaarde Het Verenigd Koninkrijk aan Duitsland de oorlog. Om terug te komen op de rol van Engeland, werd er in 1914 een propagandabureau opgericht door Engeland. Het wist de landen die neutraal waren echt te beïnvloeden. In 1917 kwam de ‘departement of Information’.Dit allen kortgezegd : Engeland zocht een manier om de haat tegen Duitsland op te wekken.

Ook had ze voor een wereldoorlog gezorgd (van oorlog naar wereldoorlog). Engeland was erg belangrijk voor Rusland en Frankrijk, want samen vormden ze de Triple Entente.Begin 1900 begon Engeland zich grote zorgen te maken over de snelgroeiende economische macht van Duitsland. Duitsland maakte een enorme industriële groei door, en nam markten over die voorheen door Engeland beheerst werden. Daardoor begon Engeland zich af te vragen wat er zou gaan gebeuren als alle taken werden overgenomen door Duitsland.

En Duitsland wou haar marine uitbreiden. Hoe reageert Engeland hierop?. Engeland moest de gevolgen inzien.

Naar mate de Duitse vlootbouw zich uitbreide, werd de bedreiging voor Engeland steeds groter. Dat was voornamelijk zo omdat het Verenigd koninkrijk toen de sterkste zeemacht was van de wereld. De Duitse vloot zou ook brandstof kunnen inladen. Aangezien Engeland erg afhankelijk was van de toevoer van grondstoffen, maakte ze zich behoorlijk wat zorgen. Zo kon Engeland een tekort aan grondstoffen etc.

verwachten. Als ze een tekort zou hebben, betekent dat Engeland minder welvarend zou zijn, en haar macht overgaat naar Duitsland. Naast de gewone vloot óp het water, had Duitsland ook nog een onderzeeër (U-47). Die bracht nog veel meer schade aan de boten die op het water varen. Zo liet de Duitse onderzeeër een Engelse vloot zinken, de ”Lusitania”.Aan boord van de ‘Lusitania’ waren er ook Amerikanen. Hierdoor keerden de Amerikanen zich ook steeds meer tegen Duitsland.

Het Verenigd Koninkrijk was nog wel rijker dan Duitsland. De reden dat duitsland ook nog onderzeeërs hadden was omdat ze een onbeperkte duikbootoorlog had aangekondigd. Duitsland viel alle tegemoet komende schepen aan. Waaronder dus de Lusitania.

Maar toen Duitsland hoorde dat Amerika zich nog meer tegen Duitsland bekeerde, werd de duikbootoorlog opgeheven