Det så och läst så finns det flera studier

Det har länge varit diskussioner kring
bestämningen av åldersgränsen på energidrycker. Jag tycket att det bör införas
en 18-årsgräns på just energidrycker. Enligt flera forskare så bidrar
energidrycker till försämrad hälsa på flera olika sätt. Det finns idag trots
det endast en frivillig åldersgräns utav inköp av energidrycker, 15år. Det är
nu dags för politikerna att rädda våra ungdomar igenom att ändra
lagstiftningen.

Nu undrar ni säkert på vilka sätt
energidrycker påverkar oss människor, Som exempel har Dr Jennifer Emond vid
Dartmouth College skrivit i en artikel där hon berättar att konsumtion av
energidryck i samband med alkohol kan bidra till ett mer aggressivt
konsumerande av alkohol. Detta på grund av att koffeinet i energidrycken gör så
att kroppen inte känner av onykterheten. Hon skriver även att suget efter
alkohol fyrdubblas om man dricker det i samband med energidryckerna.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

I ett bra och lyckligt liv är hälsan i sig en
av de viktigaste delarna. På senaste tiden har livsmedelsverket rapporterat om
att antalet energidrycker som sålts ökat kraftigt. Följder av stor konsumtion
av energidrycker kan leda till koffeinförgiftning som kan ha följande symtom:
Yrsel, ångest, illamående, oro, hjärtklappning och även hjärtdöd. Ett ämne som
påträffats i vissa energidrycker är arsenik som är cancerframkallande. En
förminskning av just koffeinet skulle därför inte göra någon så stor skillnad.

Vissa av er som läser detta kommer säkert säga
att koffein får flera vuxna att orka med jobbet och vardagen men som jag redan
skrivit så och läst så finns det flera studier om att koffeinet endast påverkar
kroppen och hälsan på ett negativt sätt i slutändan. Jag har som en ide att ersätta
koffeindrycker med te, grönt te för att vara specifik. Studier har visat att
grönt te kan förebygga sjukdomar på grund av den stora mängden polyfenoler som
är antioxiderande ämne. Dessa polyfenoler sägs ska kunna skydda kroppens Dna
och celler emot fira radikaler som kan orsaka celldöd, cellskador, åldrande och
åldersrelaterade sjukdomar.

Skolor runt om i Sverige har dessutom
informerat om att de haft okoncentrerade, “speedade” och rastlösa elever, detta
påstår de är på grund av energidrycker. Drogförebyggande Maria Selway har
skrivit att energidrycker blivit väldigt populära bland ungdomar. Hon skriver
även att de dricker dem för att de är trötta och ska orka med skolan. Undersökningar
säger dock att dryckerna endast ger en kort energikick och att blodsockernivån
snabbt sänks som då leder till trötthet. Detta säger sig självt att
energidrycker leder och bidrar till ännu mer försämrade resultat på jobbet
eller skolan.

Branschorganisationen Svensk Dagvaruhandel tog
2009 ett beslut om en rekommenderad 15-årsgräns för energidrycker. Enligt
statistik av Sveriges bryggerier har försäljningen ökat sedan 2008. Med
anledning av att vi blivit mer medvetna med riskerna av energidrycker för bland
annat barn och ungdomar och för att försäljningen ökat så tror jag att en
18-årsgräns skulle minska konsumtionen. Just nu föreligger det en motion i
riksdagen om en åldersgräns för inköp av koffeininnehållande drycker.

Avslutningsvis kan vi härmed säga att
koffeininnehållande drycker inte är något bra för varken minderåriga eller
vuxna i vårat samhälle.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out