Cumhuriyet da bat?raca??n? aktard?. Ayr?ca Erdo?an, Kemal K?l?çdaro?lu’nun lider

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 36. Ola?an Kongresinde seçilen terördestekçisi ?stanbul ?l Ba?kan? Kaftanc?o?lu’na Cumhurba?kan? ve AK Parti GenelBa?kan? Recep Tayyip Erdo?an sert  tepkigösterdi.KAFTANCIO?LU TAM B?R FAC?A!Cumhuriyet Halk Partisi’nin terör yanl?s? ?stanbul il ba?kan?Kaftanc?o?lu üzerinden CHP’ye sert sözlerle tepki gösteren Cumhurba?kan? ve AKParti Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an, Cumhuriyet Halk Partisi’nde koltuk kavgalar?n?n ya?and???n? fakat AKParti’de ise istiklal ve istikbal mücadelesi verildi?ini ifade ederek davaahlak?na sahip kadrolarla yürüdüklerini aç?klad?. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ba??ndayer alan K?l?çdaro?lu’nun faaliyetlerini ve ifadelerini üzüntüyle takipettiklerini aç?klayan Erdo?an, en son olarak ?stanbul’da terör destekçisi ilba?kan?n?n seçilmesini facia olarak de?erlendirdi. K?M?NLE YOLDA?SIN EY KILIÇDARO?LU!Kaftanc?o?lu’nun atm?? oldu?u skandal tweetlere de tepkigösteren Cumhurba?kan? Erdo?an, Kaftanc?o?lu’nun halk? galeyana getiren vedevlete kar?? skandal bir ?ekilde sald?ranlar? destekleyen tweetlerle yap?lanvandall??a sahip ç?kt???n? dile getirdi.

Kaftanc?o?lu’nun Fethullahç? TerörÖrgütü taraf?ndan haince planlanan 15 Temmuz darbe giri?iminde hayat?n?kaybeden cesur kahramanlara kar?? ise hakaret etti?ini belirten Erdo?an,  15 Temmuz’u itibars?zla?t?rd???n? aktard?. CHP?stanbul ?l Ba?kan? Kaftanc?o?lu’nun ‘?nand???n?z Allah’?n?z sizin de belan?z?versin.’ ifadesine kar?? ise Erdo?an, K?l?çdaro?lu’na seslenerek kiminle yolda?oldu?unun ortada oldu?unu söyledi.KEND?LER?YLE B?RL?KTE BATIRACAKLARKaftanc?o?lu’nun e?inin de kendisinden a?a?? kalmad???n?aktaran Erdo?an, kendisine ve rahmetli validesine edilen galiz küfürlerisöylemekten hicap duydu?unu ifade ederek marjinal derneklerin ba??nda olan ki?ilerinpartinin ba??na geçmesiyle birlikte oralar? da bat?raca??n? aktard?. Ayr?caErdo?an, Kemal K?l?çdaro?lu’nun lider oldu?u parti içinde tencere kapak misaliherhalde böyle bir il ba?kan? yak??t???n? ifade etti. 

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team