1. van het hart en de bloedvaten. Deze behoren

1.   Wat zijn hart- en vaatziekten en hoe ontstaan hart- envaatziekten? Hart-en vaatziekten is de verzamelnaam voor ziekten die vallen onder de categorievan het hart en de bloedvaten. Deze behoren in Nederland tot één van degrootste doodsoorzaken. Eén op de drieNederlanders sterft als gevolg van een hart- of vaatziekte. Dit zijn eenaantal hart- en vaatziekten: Angina pectorisDe andere benaming voor Angina pectoris is hartkrampen.

Een deel van de hartspieren krijgt dan te weinig zuurstof. Dit gebrek aanzuurstof komt doordat er een vernauwing is in een kransslagader. Dit ontstaatmeestal door een inspanning.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

HartinfarctEen hartinfarct of een hartaanval ontstaat dooreen bloedstolsel dat een kransslagader plotseling blokkeert. Bij een kransslagadervoorziet de hartspier van zuurstof. Doordat die kransslagader verstopt zitkrijgt de hartspier geen zuurstof en het sterft af.

HartfalenHartfalen ontstaat door een vermindering van hetpompen van het hart. Doordat de spieren dan onvoldoende zuurstof krijgen wordtde spierkracht minder. Hartfalen kan ontstaan na hartaanvallen, bij een hogebloeddruk of als de hartkleppen slecht of niet meer werken.

HerseninfarctBij een herseninfarct ontstaat er eenverstopping in deze kleine bloedvaten. Hierdoor valt een deel van de hersenenuit waardoor een belemmering ontstaat.HersenbloedingAls de druk op de bloedvaten van de hersenen tehoog wordt dan knappen deze. Er ontstaat een bloeding in de hersenen. Bij dekleine bloedingen zijn de verschijnselen gelijk aan een herseninfarct. De grotebloedingen kunnen echter zo extreem worden dat deze tot de dood leiden.  De meeste hart- en vaatziektenontstaan door slagaderverkalking (atherosclerose). Deze verkalking beschadigtde vaatwand waarop vetten en cholesterol groeien.

De bloedvaten vernauwen zichlangzaam en kunnen dichtslibben. Door het dichtslibben van de slagaders kunnenbloedvaten verharden, hierdoor verliezen slagaders en bloedvaten de elasticiteit.Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende bloeddoorstroming in de slagaders ofbloedvaten is en de zuurstofvoorziening van de organen en spieren kan onvoldoenderaken. Hierdoor ontstaan uiteindelijk hart-en vaatziekten.

              2.   Wat zijnrisicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten? Er zijn een aantal risicofactorendie de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen. Zo kunnendeze factoren opgesplits worden in wel of niet beïnvloedbaar. Deze hebbenvoornamelijk te maken met aandoeningen die te maken hebben met vernauwing ofblokkering van de bloedvaten:·        Roken·        Te hoog cholesterolgehalte·        Overgewicht·        Hoge bloeddruk·        Diabetes·        Erfelijke aanleg Hoeworden patienten met hartziekten behandeld?De manier waarop patiënten worden behandeld isgebonden aan de aandoening die de patiënt heeft.

Hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen een hoge bloeddruk. Om dittegen te gaan of te verminderen, gaan deze patiënten naar de huisarts enkrijgen ze een geneesmiddel. Veel mensen weten dat hoge bloeddruk wel bij hart-en vaatziekten hoort, maar het wordt nog niet goed behandelt.

Dit komt doordateen patiënt met een te hoge bloeddruk de eerste 15 tot 20 jaar meestal geenlichamelijke klachten ervaart.