1. van het hart en de bloedvaten. Deze behoren

1.   
Wat zijn hart- en vaatziekten en hoe ontstaan hart- en
vaatziekten?

 

Hart-
en vaatziekten is de verzamelnaam voor ziekten die vallen onder de categorie
van het hart en de bloedvaten. Deze behoren in Nederland tot één van de
grootste doodsoorzaken. Eén op de drie
Nederlanders sterft als gevolg van een hart- of vaatziekte. Dit zijn een
aantal hart- en vaatziekten:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Angina pectoris
De andere benaming voor Angina pectoris is hartkrampen.
Een deel van de hartspieren krijgt dan te weinig zuurstof. Dit gebrek aan
zuurstof komt doordat er een vernauwing is in een kransslagader. Dit ontstaat
meestal door een inspanning.

Hartinfarct
Een hartinfarct of een hartaanval ontstaat door
een bloedstolsel dat een kransslagader plotseling blokkeert. Bij een kransslagader
voorziet de hartspier van zuurstof. Doordat die kransslagader verstopt zit
krijgt de hartspier geen zuurstof en het sterft af.

Hartfalen
Hartfalen ontstaat door een vermindering van het
pompen van het hart. Doordat de spieren dan onvoldoende zuurstof krijgen wordt
de spierkracht minder. Hartfalen kan ontstaan na hartaanvallen, bij een hoge
bloeddruk of als de hartkleppen slecht of niet meer werken.

Herseninfarct
Bij een herseninfarct ontstaat er een
verstopping in deze kleine bloedvaten. Hierdoor valt een deel van de hersenen
uit waardoor een belemmering ontstaat.

Hersenbloeding
Als de druk op de bloedvaten van de hersenen te
hoog wordt dan knappen deze. Er ontstaat een bloeding in de hersenen. Bij de
kleine bloedingen zijn de verschijnselen gelijk aan een herseninfarct. De grote
bloedingen kunnen echter zo extreem worden dat deze tot de dood leiden.

 

De meeste hart- en vaatziekten
ontstaan door slagaderverkalking (atherosclerose). Deze verkalking beschadigt
de vaatwand waarop vetten en cholesterol groeien. De bloedvaten vernauwen zich
langzaam en kunnen dichtslibben. Door het dichtslibben van de slagaders kunnen
bloedvaten verharden, hierdoor verliezen slagaders en bloedvaten de elasticiteit.
Het gevolg hiervan is dat er onvoldoende bloeddoorstroming in de slagaders of
bloedvaten is en de zuurstofvoorziening van de organen en spieren kan onvoldoende
raken. Hierdoor ontstaan uiteindelijk hart-
en vaatziekten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   
Wat zijn
risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten?

 

Er zijn een aantal risicofactoren
die de kans op het ontwikkelen van hart- en vaatziekten verhogen. Zo kunnen
deze factoren opgesplits worden in wel of niet beïnvloedbaar. Deze hebben
voornamelijk te maken met aandoeningen die te maken hebben met vernauwing of
blokkering van de bloedvaten:

·        
Roken

·        
Te hoog cholesterolgehalte

·        
Overgewicht

·        
Hoge bloeddruk

·        
Diabetes

·        
Erfelijke aanleg

 Hoe
worden patienten met hartziekten behandeld?

De manier waarop patiënten worden behandeld is
gebonden aan de aandoening die de patiënt heeft.

Hoge bloeddruk is een risicofactor voor hart- en vaatziekten.
In Nederland hebben meer dan een miljoen mensen een hoge bloeddruk. Om dit
tegen te gaan of te verminderen, gaan deze patiënten naar de huisarts en
krijgen ze een geneesmiddel. Veel mensen weten dat hoge bloeddruk wel bij hart-
en vaatziekten hoort, maar het wordt nog niet goed behandelt. Dit komt doordat
een patiënt met een te hoge bloeddruk de eerste 15 tot 20 jaar meestal geen
lichamelijke klachten ervaart.

x

Hi!
I'm Neil!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out